Galler för allas säkerhet


Med fokus på säkerhet erbjuder vi våra galler som en viktig lösning för dem som bygger, förvaltar och äger anläggningar eller områden. Det är avgörande att förstå och följa gällande riktlinjer och ansvarsområden när det gäller säkerheten för alla involverade.

Enligt Trafikverkets publikation (VV Publ 2005:112) om avvattning och dränering, ska alla ledningar med en inre diameter på 200 mm eller mer förses med spjälgaller vid in- och utlopp, till exempel i ett dike.

Boverkets byggregler (2011:6) ger liknande råd i avsnitt 8:951, där det framhålls att utloppsöppningar bör förses med galler eller liknande när hastighets- och flödesdimensionering inte kan erbjuda tillfredsställande säkerhet mot olyckor.

Dessutom påpekas i Boverkets Handbok för barnsäkra brunnar att byggherren, dvs den som bygger eller låter bygga, har ansvaret för att säkerställa att arbetet utförs så säkert som möjligt enligt bygglagstiftningen. Därefter är det ägarens ansvar att säkerställa att säkerheten upprätthålls.

Den som bygger eller låter bygga, byggherren, ansvarar enligt bygglagstiftningen för att det som görs blir så säkert som det ska vara. Därefter ska ägaren se till så det fortsätter att vara så.”

Med en grund i detta  har vi valt att engagerat oss i att tillhandahålla robusta gallerlösningar, konstruerade för att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsstandarder och att bidra till en tryggare miljö.